Responsive image

Novinky

15. prosince 2019, sobota

Revize plynu, výměna hadic k plynovým sporákům
Jak vyplynulo z technické zprávy provedené v listopadu 2019, byla provedena nad rámec této revize též kontrola připojení plynových sporáků v jednotlivých bytech. Bylo zjištěno, že připojení neodpovídá TPG 704 01.
Celý dokument

Září 2019

Dokončení plánovaných oprav na dvoře našeho domu
Nátěr fasádní barvou přízemní části domu až do úrovně balkonů, včetně nátěru dělicích příček se sousedními domy. Vyčištění prostoru anglických dvorků, vyčištění krycích ocelových mříží a obetonování vstupů. V souladu s podnětem ze shromáždění vlastníků SVJ z května 2019 povedena výměna osvětlení dvora a prostoru popelnic.
V období Q4/2019 až Q2/2020, bude provedena revitalizace světlíku V 2.PP a dokončeny úpravy prostor před bytem pí.Fridrichové v přízemí domu.

9. srpna 2019, pátek

Opravy poškozeného zámku a dveří
Zámek vstupních dveří, ve kterém byl zalomený klič byl v součinnosti s „autorem“ vyměněn zámečnickou firmou a jím byla tato služba uhrazena. Rozbitá skla byla nahlášení naší smluvní pojišťovně Allianz jako škodní událost pod č. 2019125904. Jakmile tuto událost posoudí likvidátor pojištovny bude zajištěna výměna skel.

6. srpna 2019, úterý

Poškozování majetku SVJ Stojanova 6
V pondělí dne 5.srpna v odpoledním hodinách došlo k záměrnému poškození vstupní zámkové vložky a rozbití skleněné dvojité výplně vstupních dveří neznámým (ale tušeným) pachatelem. Zámková vložka byla nedávno měněna za vložku zcela novou, která i vzhledem ke zvýšenému „provozu“ v našem domě by sloužila řádově mnoho měsíců či let. Výbor SVJ Stojanova 6 vyzývá pachatele, aby se přihlásil výboru a následně zajistil opravu a úhradu nákladů s tím spojených.
Celý dokument

15. července 2019, pondělí

Informace k činnosti SVJ Stojanova 6
Upozorňujeme všechny uživatele bytů, že dvůr našeho domu není smetiště ani ekodvůr. Do přistavených popelnic patří pouze běžný domovní odpad. Papír, papírové obaly od potravin, nápojů, sklo a plasty patří do sběrných nádob na separovaný odpad. Tyto nádoby jsou umístěny na ul.Grohové v bezprostřední blízkosti našeho domu. Použitá elektronika, obrazovky, televizory, starý nábytek, koberce atd. patří do ekodvora, na ulici Veveří.
Celý dokument

24. května 2019, pátek

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek v domě na ulici Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno
Výbor Společenství vlastníků Stojanova 370/6, Brno, se sídlem Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 043 17 971 tímto svolává členy shromáždění vlastníků bytů k účasti, hlasování a přijetí rozhodnutí na shromáždění vlastníků jednotek, které se koná:
dne: 03.06.2019
hodin: 18:30 hodin,
místo: prostory vinotéky na ulici Úvoz 420/43, 602 00 Brno-střed-Veveří.
Program shromáždění

22. května 2019, středa

Webové stránky SVJ Stojanova 370/6, Brno
Dnes byly zprovozněny webové stránky SVJ Stojanova 370/6, Brno.