Responsive image

 

Novinky

14. ledna 2023, sobota

Žádáme Vás aby jste „Soupis počtu osob pro vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu resp. nebytového prostoru za rok 2022“ vyplnili pravdivě a uvedli skutečné počty uživatelů bytů v roce 2022...
Celý dokument

25. listopadu 2022, čtvrtek

Vanoce2022

23. listopadu 2022, středa

Dobrý den, od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám...
Datové schránky.pdf

24. května 2022, úterý

Výplata přeplatků za služby za rok 2021
Výplata přeplatků

22. dubna 2022, pátek

Vážení členové SVJ Stojanova 6, v příloze Vám předkládáme vyúčtování služeb (topení teplá a studená voda) za rok 2021. V případě nesrovnalostí nebo pochybností máte možnost reklamovat vyúčtování do 30 dnů od vyvěšení na webu SVJ a nástěnce.
Ing.J.Dvořák
výbor SVJ Stojanova
Vyúčtování Přehled přeplatků a nedoplatků

13. dubna 2022, středa

Vážené sousedky a sousedé, jménem výboru SVJ Stojanova 6...
Celý dokument

12. dubna 2022, úterý

V souvislosti se svévolnými zásahy na zahradě (kácení keřů, vytrhávaní květin..) upozorňujeme všechny členy SVJ Stojanova 6 a uživatele bytů na skutečnost...
Celý dokument

5. ledna 2022, středa

Dne 11.1.2022 v 17:00 – 18:15 budeme odečítat bytové vodoměry a měřiče tepla.
Celý dokument

6. prosince 2021, pondělí

Vanoce2021

31. května 2021, pondělí

Vzhledem ke skutečnosti že uplynula zákonná lhůta pro podání reklamace ve vyúčtování byl dnem 30.5.2021 zahájen převod přeplatků na účty členů SVJ, kteří poskytli bankovní spojení
Celý dokument

6. dubna 2021, čtvrtek

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2020
Vážení členové SVJ,
V neděli 2.5.2021, bylo na nástěnce SVJ Stojanova 6 v našem domě vyvěšeno vyúčtování služeb za rok 2020 Následně bylo Vám všem odesláno do mailů které máme k dispozici. Správce spol. BEKANT poté doručil podrobné vyúčtování do Vašich poštovních schránek. Odvolací lhůta na podání připomínek končí ke dni 30.6.2021. Žádáme členy SVJ, kteří nám nedali platný mail ani telefonní číslo aby tak neprodleně učinili. Jedná se např, o majitele bytu č. 12 manželé Fenclovi. Žádáme všechny členy SVJ, kteří tak ještě neučinili aby nám, prostřednictvím mailu, nebo lístku vhozeného do schránky SVJ sdělili číslo účtu na který má být přeplatek převeden. Současně vyzýváme členy SVJ, kteří mají nedoplatek za uvedené služby aby nedoplatek uhradili na účet SVJ Stojanova 6 nejdříve po 30.6.2021, tedy předpokládaném termínu uplynutí odvolací lhůty.
Ing.J.Dvořák, předseda výboru SVJ Stojanova 6

30. března 2021, úterý

Velikonoce
Vážené sousedky a sousedé, jménem výboru SVJ Stojanova 6...
Celý dokument

19. ledna 2021, úterý

Udržování čistoty a pořádku v domě
Upozorňujeme všechny majitele a uživatele bytů v našem domě na povinnost dodržování domovního řádu...
Celý dokument

23. prosince 2020, středa

Vodoměry a měřiče tepla - Bekant
Dne 11.1.2021 v 17:00 – 18:15 budeme odečítat bytové vodoměry a měřiče tepla...
Celý dokument

22. prosince 2020, úterý

Vážení členové SVJ, Přeji Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem SVJ Stojanova 6 krásné a klidné vánoce mezi svými blízkými. V roce 2021 zejména pevné zdraví a štěstí. Prožili jsme všichni náročný rok, plný zákazů, příkazů, odříkání ale i solidarity a nové naděje. Přeji proto nám všem brzký návrat k normálnímu životu.
Vanoce2020

29. května 2020, pátek

Vyúčtování služeb za rok 2019
Dne 28.5.2020 uplynula měsíční lhůta k podání reklamace k vyúčtování a je možné vyplácet přeplatky za služby. Žádáme Vás, kteří mají přeplatek aby jste zaslali mailem číslo účtu na který má být přebytek zaslán, (mail: svjstojanova6@seznam.cz) případně zanechali  číslo učtu ve schránce v přízemí našeho domu. Současně žádáme členy SVJ, kteří mají nedoplatek za služby za rok 2019 aby dlužnou částku uhradili neprodleně na účet SVJ Stojanova 6 vedený u Československé obchodní banky, a.s. č:. 272539931/0300

15. prosince 2019, sobota

Revize plynu, výměna hadic k plynovým sporákům
Jak vyplynulo z technické zprávy provedené v listopadu 2019, byla provedena nad rámec této revize též kontrola připojení plynových sporáků v jednotlivých bytech. Bylo zjištěno, že připojení neodpovídá TPG 704 01.
Celý dokument

Září 2019

Dokončení plánovaných oprav na dvoře našeho domu
Nátěr fasádní barvou přízemní části domu až do úrovně balkonů, včetně nátěru dělicích příček se sousedními domy. Vyčištění prostoru anglických dvorků, vyčištění krycích ocelových mříží a obetonování vstupů. V souladu s podnětem ze shromáždění vlastníků SVJ z května 2019 povedena výměna osvětlení dvora a prostoru popelnic.
V období Q4/2019 až Q2/2020, bude provedena revitalizace světlíku V 2.PP a dokončeny úpravy prostor před bytem pí.Fridrichové v přízemí domu.

9. srpna 2019, pátek

Opravy poškozeného zámku a dveří
Zámek vstupních dveří, ve kterém byl zalomený klič byl v součinnosti s „autorem“ vyměněn zámečnickou firmou a jím byla tato služba uhrazena. Rozbitá skla byla nahlášení naší smluvní pojišťovně Allianz jako škodní událost pod č. 2019125904. Jakmile tuto událost posoudí likvidátor pojištovny bude zajištěna výměna skel.

6. srpna 2019, úterý

Poškozování majetku SVJ Stojanova 6
V pondělí dne 5.srpna v odpoledním hodinách došlo k záměrnému poškození vstupní zámkové vložky a rozbití skleněné dvojité výplně vstupních dveří neznámým (ale tušeným) pachatelem. Zámková vložka byla nedávno měněna za vložku zcela novou, která i vzhledem ke zvýšenému „provozu“ v našem domě by sloužila řádově mnoho měsíců či let. Výbor SVJ Stojanova 6 vyzývá pachatele, aby se přihlásil výboru a následně zajistil opravu a úhradu nákladů s tím spojených.
Celý dokument

15. července 2019, pondělí

Informace k činnosti SVJ Stojanova 6
Upozorňujeme všechny uživatele bytů, že dvůr našeho domu není smetiště ani ekodvůr. Do přistavených popelnic patří pouze běžný domovní odpad. Papír, papírové obaly od potravin, nápojů, sklo a plasty patří do sběrných nádob na separovaný odpad. Tyto nádoby jsou umístěny na ul.Grohové v bezprostřední blízkosti našeho domu. Použitá elektronika, obrazovky, televizory, starý nábytek, koberce atd. patří do ekodvora, na ulici Veveří.
Celý dokument

24. května 2019, pátek

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek v domě na ulici Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno
Výbor Společenství vlastníků Stojanova 370/6, Brno, se sídlem Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 043 17 971 tímto svolává členy shromáždění vlastníků bytů k účasti, hlasování a přijetí rozhodnutí na shromáždění vlastníků jednotek, které se koná:
dne: 03.06.2019
hodin: 18:30 hodin,
místo: prostory vinotéky na ulici Úvoz 420/43, 602 00 Brno-střed-Veveří.
Program shromáždění

22. května 2019, středa

Webové stránky SVJ Stojanova 370/6, Brno
Dnes byly zprovozněny webové stránky SVJ Stojanova 370/6, Brno.